Önkormányzat

Galgagyörk Önkormányzat 2019-ben

megválasztott képviselő testülete

Lami Mónika

polgármester

pm.galgagyork@invitel.hu

Holányi Mihály

képviselő

Blaskó Tamás

alpolgármester

Rabb Attila

képviselő

Tájékoztató a 2019. október 13-ai választásról

A 2019. október 13-ai választáson Galgagyörk településen az alábbi szavazások történtek:

–        polgármester választás

–        egyéni képviselő választás

–        Pest megyei közgyűlés listás választás

–        német nemzetiségi képviselő választás

–        roma nemzetiségi képviselő választás

–        szlovák nemzetiségi képviselő-választás

–        Valamint a nemzetiségiek tekintetében területi és országos listára történő szavazás

Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy a korábbi önkormányzati választási részvételi arányok a következőképpen alakultak

2006 2010 2014
szavazásra jogosultak (fő) 838 826 805
szavazáson megjelentek (fő) 460 578 438
százalék 54% 69% 54 %

A 2019. október 13-ai választáson a 799 fő választásra jogosult közül 420-an tették le voksukat, ami 52 %os részvételi arányt jelent.

A német nemzetiség esetén 55 fő választásra jogosult közül 37 fő szavazott – ami 67 %-os részvételi arány.

A roma nemzetiség esetén 103 fő választásra jogosult közül 58 fő szavazott – ami 56%-os részvételi arány

A szlovák nemzetiségnél 83 fő választásra jogosult közül 62 fő szavazott – ami 74%-os részvételi arány.

Polgármesternek két jelölt indult: Nyemecz Péter és Lami Mónika.

– Nyemecz Péter                        175 szavazatot kapott

– Lami Mónika                           239 szavazattal lett polgármester.

Érvénytelen szavazatok száma 6 db volt

Önkormányzati képviselőnek 6 jelölt indult. Érvényesen 4 jelöltre lehetett szavazni. A megválasztott képviselők a következőek:

– Blaskó Tamás                          292 szavazat

– Holányi Mihály                        286 szavazat

– Dr. Mekler Róbert János     268 szavazat

– Rabb Attila                                192 szavazat

A további induló jelöltek szavazatai:

– Pirger Mária                             190 szavazat

– Orgoványi József                    167 szavazat

Érvénytelen szavazatok száma: 10 db

Megyei lista:

FIDESZ-KDNP                             264 szavazat

JOBBIK                                              65 szavazat

MOMENTUM                                   34 szavazat

DK                                                        25 szavazat

MSZP                                                 23 szavazat

Érvénytelen szavaztok száma: 9 db

A szavazás a jogszabályokban előírtak szerint, rendben zajlott, rendkívüli esemény nem történt.

Ezúton szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottsági tagok – Fehér Jánosné, Juhászné Kovács Mónika, Sóti Andrásné, Stirhovaneczné Kárász Andrea, valamint a jegyzőkönyvvezető Fristáczki Jánosné egész napos munkáját a szavazás lebonyolításához:

Hipszki Jánosné

HVB elnök

Közérdekű adatok

Galgagyörk község Önkormányzat

Egységes szerkezetű rendeletek

ÉV SZÁMA CÍME MÓDOSÍTÓ RENDELETEK SZÁMA
2016. 2/2016. (III.18.) A helyi adókról 13/2016. (XI.28.)

   Hatályos Rendeletek

ÉV SZÁMA CÍME MÓDOSÍTÁS
2002. 4/2002. (III.28.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

5/2006. (IV.11.) rendelet

13/2008. (XII.05.) rendelet

1/2012. (I.12.) rendelet

8/2012. (III.13.) rendelet

5/2002. (III.28.) Az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
2003. 10/2003. (X.01.) A köztisztaságról és a környezetvédelemről

6/2005. (IX.12.) rendelet

7/2005. (IX.29.) rendelet

13/2011. (III.28.) rendelet

21/2011. (XI.30.) rendelet

11/2012. (V.02.) rendelet

2004. 5/2004. (II.02.) A községi címer és zászló használatának rendjéről 11/2012. (V.02.) rendelet
6/2004. (II.02.) Galgagyörk község közművelődéséről
11/2004. (VII.01.) A talajterhelési díjról

7/2006. (V.08.) rendelet

EGYSÉGES SZERKEZET

12/2004. (VII.28.) Szabályozási terv és egységes helyi építési szabályzat

9/2012. (IV.06.) rendelet

7/2016. (VII.29.) rendelet

8/2016. (IX.08.) rendelet

2005. 7/2005. (IX.29.) A helyi állattartás szabályairól 11/2012. (V.02.) rendelet
8/2005. (IX.29.) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

11/2007. (VI.01.) rendelet

13/2007. (XI.05.) rendelet

EGYSÉGES SZERKEZET

10/2005. (XI.02.) A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
2006. 5/2006. (IV.11.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) r. módosítása
7/2006. (V.08.) A talajterhelési díjról szóló 11/2004. r. módosítása
14/2006. (IX.04.) A galgagyörki kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 13/2012. (X.11.) rendelet
15/2006. (IX.04.) A temetőkről és a temetkezésről
17/2006. (XII.18.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
2007. 11/2007. (VI.01.) A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2005. (IX.29.) r. módosítása
13/2007. (XI.05.) A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2005. (IX.29.) r. módosítása
2008. 7/2008. (VII.02.) A közterületek használatáról

8/2008. (IX.04.) rendelet

5/2014. (IV.01.) rendelet

8/2008. (IX.04.)

A közterületek használatáról szóló 7/2008. (VII.02.) r. módosítása

 

  13/2008. (XII.05.) Az önk. vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) r. módosítása
16/2008. (XII.16.) Az önk. képviselők tiszteletdíjáról sz. r. hatályon kívül helyezése
 2011. 4/2011. (I.29.) A vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről
  5/2011. (I.29.). A gépjárműadóról szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről
  8/2011. (II.28.) A közterületek használatáról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése
  10/2011. (II.28.) A házasságkötésről és egyéb családi eseményekről
  11/2011. (III.11.) A község 2011. évi költségvetéséről 22/2011. (XI.30.) rendelet
  12/2011. (III.28.) A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól
  13/2011. (III.28.) A köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 10/2003. (X.01.) r. módosítása
  14/2011. (V.02.) A közoktatási díjak alapításáról
  15/2011. (V.02.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
  21/2011. (XI.30.) A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/2003. (X.01.) r. módosítása
  22/2011. (XI.30.) A 2011. évi költségvetésről szóló 11/2011. (III.11.) r. módosítása
2012. 1/2012. (I.12.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) Kt. r. módosítása
  3/2012. (II.14.)

Térítési díjakról

 

  4/2012. (II.14.) Az önkormányzati lakások és helyiségek lakbérmértékének megállapításáról 4/2013. (IV.25.) rendelet
  6/2012. (II.14.) A közüzemi csatornaművel kapcsolatos rendeletek hatályon kívül helyezéséről
  7/2012. (III.13.) 2012. évi költségvetés 14/2012. (X.17.) rendelet
  8/2012. (III.13.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) Kt. r. módosítása
  9/2012. (IV.06.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2004. (VII.28.) r. módosítása
  10/2012. (V.02.) 2011. évi zárszámadás
  11/2012. (V.02.) Szabálysértési tényállást tartalmazó helyi r. szabálysértési tényállásának hatályon kívül helyezéséről
  13/2012. (X.11) A ggyörki kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2006. (IX.04.) Kt. r. módosítása
  14/2012. (X.17.) 2012. költségvetési rendelet módosítása
  17/2012. (XII.19.) A tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 12/2012. r. hatályon kívül helyezése
2013. 1/2013. (II.27.) 2013. évi költségvetés
  4/2013 (IV.25.) A lakbérmérték megállapításáról szóló 4/2012. (II.14.) r. módosítása
  5/2013. (IV.25.) 2012. évi zárszámadás
  6/2013. (IV.25.) A rendeletek előkészítésében való társ. részvételről szóló 17/2011. r. hatályon kívül helyezése
  10/2013. (VI.27.) SZMSZ 7/2014. (IX.01.) rendelet
  11/2013. (VIII.02.) Közösségi együttélés alapvető szabályai

15/2013. (XI.09.) rendelet

8/2014. (IV.22) rendelet

  12/2013. (IX.14.) Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
  13/2013. (IX.14.) A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
  15/2013. (XI.09.) A közösségi együttélés szabályairól szóló 11/2013. r. módosítása
  18/2013. (XI.26.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
2014. 2/2014. (II.08.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  4/2014. (II.28.) A község 2014. évi költségvetéséről
  5/2014. (IV.01.) A közterületek használatáról szóló 7/2008. r. módosítása
  6/2014. (IV.01.) A szociális földprogram működtetéséről
  7/2014. (IV.01.) SZMSZ módosítása
  8/2014. (IV.22.) Közösségi együttélés szabályairól szóló 11/2013. (VIII.02.) r. módosítása
  9/2014. (V.13.) 2013. évi költségvetési zárszámadás
  10/2014. (IX.16.) Letelepedési támogatás
2015. 1/2015. (II.10.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

6/2015. (VI.19.) rendelet

7/2015. (IX.24.) rendelet

  2/2015. (II.27.) 2015. évi költségvetés
  3/2015. (II.27.) A közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről
  4/2015. (V.26.) 2014. évi zárszámadás
  6/2015. (VI.19.) G.k. Ösztöndíjasa cím alapításáról szóló 20/2011. (X.28.) r. módosítása
  7/2015. (IX.24.) Szoc. ig. és szoc. ellátásokról szóló 1/2015. (II.10.) r. módosítása
  8/2015. (IX.24.) Az oktatási támogatásokról
 2016. 1/2016. (II.15.) 2016. évi költségvetés
  2/2016. (III.18.) A helyi adókról
  4/2016. (IV.13.) Galgagyörk község Ösztöndíjasa
  5/2016. (V.24.) 2015. évi zárszámadás
  6/2016. (V.24.) Telekadóról
  7/2016. (VII.11.) A HÉSZ-ről szóló 12/2004. Ör. módosítása
  8/2016. (IX.08.) A HÉSZ-ről szóló 12/2004. Ör. módosítása

Alapítványok

GALGAGYÖRK IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja: Közhasznú tevékenység keretében Galgagyörk község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorú, általános iskolás gyermek, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok oktatásához, képességfejlesztésükhöz kíván anyagi támogatást nyújtani, Galgagyörk ifjúságának művelődését támogatni

Az alapítvány tevékenységi köre:

Kulturális eseményeken ,sportrendezvényeken, kirándulásokon való részvétel biztosítása, finanszírozása. Egyéni anyagi támogatás nyújtása. Egészséges életmódra nevelés foglalkozások keretében. Közösségi munka lehetőségének megteremtése.

Elnök: Valent Lászlóné

E-mail: hivatal@galgagyork.hu

Fax: 27/563-751

Postacím: 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 12.