Választások

Válasszon a 3 lehetőség közül:

Tájékoztató a polgármesteri és képviselői választásról

A 2014. október 12-ei választáson a 805 fő választásra jogosult közül 438-an tették le voksukat, ami 54,40 %os részvételi arányt jelent.

Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy a korábbi választási részvételi arányok a következőképpen alakultak

2006 2010
szavazásra jogosultak 838 fő 827 fő
szavazáson megjelentek 460 fő 578 fő
százalék 54,89 % 69,89 %

Polgármesternek két jelölt indult:

– Nyilas Mária           71 szavazat

– Matejcsok Zsolt 438 szavazattal lett polgármester.

Érvénytelen szavazatok száma 2 db volt

Önkormányzati képviselőnek 12 jelölt indult. Érvényesen 6 jelöltre lehetett szavazni. A megválasztott képviselők a következőek:

– Nyemecz Péter 267 szavazat

– Jankovich-Bésán Mihály 261 szavazat

– Legéndi Barbara 259 szavazat

– Adámi János 222 szavazat

– Molnár Tamás 214 szavazat

– Holányi Mihály 207 szavazat

A további induló jelöltek szavazatai:

– Varga János 199 szavazat

– Plesz György 163 szavazat

– Nemecz-Ézsiás Pál 157 szavazat

– Pirger Mária 106 szavazat

– Pikács Gyula 70 szavazat

– Orgoványi József 57 szavazat

Érvénytelen szavazatok száma: 8 db

Megyei lista:

FIDESZ-KDNP 241 szavazat

JOBBIK 119 szavazat

MSZP 34 szavazat

LMP 18 szavazat

DK 9 szavazat

EGYÜTT 5 szavazat

Érvénytelen szavaztok száma: 12 db

NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOK

SZLOVÁK NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS

2006 2010
szavazásra jogosultak 90 fő 105 fő
szavazáson megjelentek 75 fő 88 fő
százalék 83,33 % 83,81 %

Szavazásra jogosult: 86 fő

Szavazáson megjelent: 59 fő

Szavazati arány: 68,60 %

Települési választás:

Érvényesen 3 jelöltre lehetett szavazni, érvénytelen szavazat nem volt.

Megválasztott képviselők:

– Legéndi Barbara – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 48 szavazat

– Jónás Otília – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 34 szavazat

– Matejcsokné Kovács Katalin – IDENTITA 33 szavazat

A további induló jelöltek szavazatai:

– Gerhát Bernadett – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 31 szavazat

– Poros Richárd Ferenc – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 11 szavazat

Tájékoztatom a tisztelt jelenlevőket, hogy Matejcsokné Kovács Katalin visszalépett a képviselőségtől, Gerhát Bernadett a következő legtöbb szavazat kapott képviselő kerül a helyére.

Területi választás:

Szlovák Unió – Magyarországi Szlovákok Szövetsége – Közhasznú Szervezet 59 szavazat

Országos választás:

Szlovák Unió – Magyarországi Szlovákok Szövetsége – Közhasznú Szervezet 17 szavazat

Identita 41 szavazat

(1 érvénytelen szavazat)

ROMA NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS

2006 2010
szavazásra jogosultak 41 fő 93 fő
szavazáson megjelentek 13 fő 73 fő
százalék 31,71 % 81,72 %

Szavazásra jogosult: 88 fő

Szavazáson megjelent: 49 fő

Szavazati arány: 56,97 %

Települési választás:

Érvényesen 3 jelöltre lehetett szavazni. Érvénytelen szavazatok száma: 7 db.

Megválasztott képviselők:

– Orgoványi József – LUNGO DROM 23 szavazat

– Orgoványi Mihály – LUNGO DROM 18 szavazat

– Baranyi Béla – LUNGO DROM 17 szavazat

A további induló jelöltek szavazatai:

– Oláh Kálmán – LUNGO DROM 15 szavazat

– Pikács Gyula – LUNGO DROM 14 szavazat

– Radics Zsoltné – LUNGO DROM 13 szavazat

– Radics Csaba – LUNGO DROM 7 szavazat

– Bangó László – LUNGO DROM 6 szavazat

Tájékoztatom a tisztelt jelenlevőket, hogy Baranyi Béla, majd az utána következő Oláh Kálmán is visszalépett a képviselőségtől, így Pikács Gyula a következő legtöbb szavazat kapott képviselő kerül a testületbe.

Területi választás:

LUNGO DROM 41 szavazat

MCF – A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 8 szavazat

Országos választás:

LUNGO DROM 41 szavazat

MCF – A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 3 szavazat

RPM – Roma Polgárjogi Mozgalom 3 szavazat

RPT – Roma Polgári Tömörülés 2 szavazat

NÉMET NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS

2010
szavazásra jogosultak 44 fő
szavazáson megjelentek 36 fő
százalék 81,82 %

Szavazásra jogosult: 54 fő

Szavazáson megjelent: 42 fő

Szavazati arány: 77,77 %

Települési választás:  

Érvényesen 3 jelöltre lehetett szavazni. Érvénytelen szavazat nem volt.

Megválasztott képviselők:

– Nemecz-Ézsiásné Fuferenda Mónika – ÉMNÖSZ 33 szavazat

– Plesz György – ÉMNÖSZ 32 szavazat

– Mike Tünde – ÉMNÖSZ 31 szavazat

Területi választás:

ÉMNÖSZ – Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 41 szavazat (1 érvénytelen szavazat)

Országos választás:

ÉMNÖSZ – Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 37 szavazat (5 érvénytelen szavazat)

A szavazás egyébiránt rendben zajlott, rendkívüli esemény, kampánycsendsértés nem történt.

Ezúton szeretném megköszönni a bizottságok munkáját a szavazatszámlálás gyors és pontos lebonyolításához:

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Fehér Jánosné – a bizottság elnökhelyettese

Sóti Andrásné, Koczmann Lászlóné, Strichovaneczné Kárász Andrea

Szavazatszámláló Bizottság – a nemzetiségi választásnál:

Valent Lászlóné, Nemeczné Garaba Erzsébet, Veres Miklósné, Blaskó Józsefné, Matyóka Zsoltné

Valamint a két jegyzőkönyvvezető: Botka Tímea és Fristáczki Jánosné egész napos munkáját.

Hipszki Jánosné

HVB elnök

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. OKTÓBER 12-EI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL

A köztársasági elnök 2014. október 12-re (vasárnap) írta ki az önkormányzati képviselők és a polgármester választását.

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a tisztelt Választópolgárokat, és jelölteket a képviselői/polgármesteri indulással kapcsolatban:

Az egyik legnagyobb változás – amely az Alaptörvény 2013. április 1-jei módosításával hatályos -, hogy a mostani választással már 5 évre kerülnek megválasztásra a képviselők és a polgármester, vagyis a következő választás időpontja: 2019. októbere.

Az ún. „kopogtatócédula” megszűnt. Helyette ajánlóíven kell a képviselő/polgármester jelöltet ajánlani. Az ajánlóíveket a Hivatalban lehet kérni 2014. augusztus 25-ét követően.

Az a választópolgár jelölhet és lehet jelölt, aki választójoggal rendelkezik, vagyis: magyar állampolgár, 18 életévét betöltötte, bíróság nem zárta ki a választójogból. Az ajánlóíven a választópolgárnak fel kell tűntetnie a nevét, lakcímét, személyi számát, édesanyja nevét, ezt követően alá kell írnia.

Ajánlani több jelöltet is lehet, akár az összes indulót is, de egy induló ajánlóívét csak egyszer szabad aláírni.

Az ajánlóíveket csak személyesen munkaidőben lehet kérni, érvényes személyi okmányokkal – mivel azok központi rendszerből kerülnek kinyomtatásra, és átadás-átvételi elismervény keretében kerülnek kiadásra.

Polgármestert a választópolgárok 3%-a ajánlhat: 25 fő 

Képviselőt a választópolgárok 1 %-a ajánlhat:      9 fő 

Az ajánlás nem vonható vissza!! 

Nem gyűjthető ajánlás munkahelyeken, egészségügyi, köznevelési és önkormányzati hivatalokban! 

Az képviselői és polgármesteri induláshoz szükséges ajánlóívet 2014. szeptember 08-áig (hétfő), délután 16.00 óráig kell benyújtani a Helyi Választási Irodához (Polgármesteri Hivatal) A HVI ezt követően ellenőrzi az ajánlásokat. A fel nem használt ajánlóíveket is le kell adni!

Az ajánlások ellenőrzését követően a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba a jelöltet és sorsolja a szavazólapon való megjelenés sorrendjét.

A fennmaradó ajánlóíveket legkésőbb 2014. szeptember 09-ig kell visszahozni – ezt regisztráljuk a választási informatikai rendszerben -. Tájékoztatom az indulókat, hogy kötelező szankcionálni a vissza nem hozott ajánlóíveket (10.000 Ft/ív) – méltányosságra, halasztásra nincs lehetőség.

A polgármester és képviselők megbízatásával kapcsolatban is új szabályok lépnek életbe a választást követően:

– képviselőnek megválasztását követő 3 hónapon belül kormányhivatali képzésen kell részt venni

– 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni, közös háztartásban élő családjának tagjairól is

– 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló tv-ben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba – ezt köteles igazolni utána

– bevezetésre került a méltatlanság intézménye:

 38. § (1) MÉLTATLANSÁG MIATT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATÁVAL MEGSZÜNTETI ANNAK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐNEK A MEGBÍZATÁSÁT,

–  B) AKIT SZÁNDÉKOS BŰNCSELEKMÉNY MIATT JOGERŐSEN SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK;

– D) AKINEK AZ ÁLLAMMAL, ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBEN – A LEHETSÉGES JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN – KÖZTARTOZÁSA ÁLL FENN, ÉS AZT AZ ERRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT HATVAN NAPON BELÜL – RÉSZLETFIZETÉS VAGY FIZETÉSI HALASZTÁS ESETÉN AZ EZT ENGEDÉLYEZŐ HATÁROZAT RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN – NEM RENDEZI;

– E) AKINEK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN A FELSZÁMOLÁS SORÁN KI NEM ELÉGÍTETT KÖVETELÉSEKÉRT A BÍRÓSÁG JOGERŐSEN MEGÁLLAPÍTOTTA A FELELŐSSÉGÉT ÉS A BÍRÓSÁGI HATÁROZAT SZERINTI HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT NEM TELJESÍTETTE;

– F) AKI A VELE SZEMBEN MEGINDÍTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁST LEZÁRÓ JOGERŐS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS VÉGREHAJTÁSÁT AKADÁLYOZZA, VAGY AZT NEKI FELRÓHATÓ MÓDON ELMULASZTJA;

Választási kampánytevékenységre az Önkormányzat helyiséget nem tud biztosítani. – Választási eljárásról szóló tv. 145. § (2) „A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.” 

Az induló jelöltek fényképes bemutatkozásukat (max. 15 sor terjedelemben) 2014. szeptember 19-ig küldhetik meg a galgagyork.ujsag@gmail.com e-mail címre.

A NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSRÓL

A nemzetiségi választást azokon a településeken lehet kiírni,ahol az adott nemzetiséghez tartozók az utolsó népszámlálási adatok alapján elérték a 25 főt.

A 2011. évi népszámláláskor a településen szlovák nemzetiséginek 116 fő, roma nemzetiségnek 97 fő, német nemzetiséginek 61 fő vallotta magát.

Jelenleg a nemzetiségi névjegyzékbe felvettek száma:

Német: 41 fő

Roma: 83 fő

Szlovák: 81 fő

Nemzetiségi jelölt csak az lehet, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben. Nemzetiségi névjegyzékbe 2014. szeptember 26-ig (péntek) 16.00 óráig lehet felvenni a választópolgárt.

Nemzetiségi önkormányzati jelöltre csak az szavazhat, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel – de ez NEM ZÁRJA ki a települési önkormányzati képviselői/polgármesteri szavazásból! 

Nemzetiségi képviselő-testület létszáma mindhárom (német-roma-szlovák) önkormányzat esetében 3 fő lesz, mivel a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 100 fő alatt volt.

A választáson csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A nemzetiségi szervezet amennyiben több településen állít jelöltet, a települések helye szerinti területi/megyei irodától igényli az ajánlóíveket.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5 %-ának, de minimum 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges.

Nemzetiségi jelöltet bejelenteni legkésőbb 2014. szeptember 8-án (hétfő) 16.00 óráig kell. 

Mozgóurna iránti kérelem.

NEMZETISÉGI VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE

JELENTEKZETTEK SZÁMA:

 

2014. AUGUSZTUS 17.
NÉMET ROMA SZLOVÁK
41 83 81

Bővebben a választásokról…

www.valasztasok.hu

Tájékoztató a 2019. október 13-ai választásról

A 2019. október 13-ai választáson Galgagyörk településen az alábbi szavazások történtek:

–        polgármester választás

–        egyéni képviselő választás

–        Pest megyei közgyűlés listás választás

–        német nemzetiségi képviselő választás

–        roma nemzetiségi képviselő választás

–        szlovák nemzetiségi képviselő-választás

–        Valamint a nemzetiségiek tekintetében területi és országos listára történő szavazás

Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy a korábbi önkormányzati választási részvételi arányok a következőképpen alakultak

2006 2010 2014
szavazásra jogosultak (fő) 838 826 805
szavazáson megjelentek (fő) 460 578 438
százalék 54% 69% 54 %

A 2019. október 13-ai választáson a 799 fő választásra jogosult közül 420-an tették le voksukat, ami 52 %os részvételi arányt jelent.

A német nemzetiség esetén 55 fő választásra jogosult közül 37 fő szavazott – ami 67 %-os részvételi arány.

A roma nemzetiség esetén 103 fő választásra jogosult közül 58 fő szavazott – ami 56%-os részvételi arány

A szlovák nemzetiségnél 83 fő választásra jogosult közül 62 fő szavazott – ami 74%-os részvételi arány.

Polgármesternek két jelölt indult: Nyemecz Péter és Lami Mónika.

– Nyemecz Péter                        175 szavazatot kapott

– Lami Mónika                           239 szavazattal lett polgármester.

Érvénytelen szavazatok száma 6 db volt

Önkormányzati képviselőnek 6 jelölt indult. Érvényesen 4 jelöltre lehetett szavazni. A megválasztott képviselők a következőek:

– Blaskó Tamás                          292 szavazat

– Holányi Mihály                        286 szavazat

– Dr. Mekler Róbert János     268 szavazat

– Rabb Attila                                192 szavazat

A további induló jelöltek szavazatai:

– Pirger Mária                             190 szavazat

– Orgoványi József                    167 szavazat

Érvénytelen szavazatok száma: 10 db

Megyei lista:

FIDESZ-KDNP                             264 szavazat

JOBBIK                                              65 szavazat

MOMENTUM                                   34 szavazat

DK                                                        25 szavazat

MSZP                                                 23 szavazat

Érvénytelen szavaztok száma: 9 db

A szavazás a jogszabályokban előírtak szerint, rendben zajlott, rendkívüli esemény nem történt.

Ezúton szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottsági tagok – Fehér Jánosné, Juhászné Kovács Mónika, Sóti Andrásné, Stirhovaneczné Kárász Andrea, valamint a jegyzőkönyvvezető Fristáczki Jánosné egész napos munkáját a szavazás lebonyolításához:

Hipszki Jánosné

HVB elnök

HVI határozat – jelöltajánlás Galgagyörk

Galgagyörk szavazólapok

Galgagyörki helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás

  1. október 13.

Áder János Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a polgármester, a helyi önkormányzat tagjainak és a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi választását.

Önkormányzati választás:

Szavazókör: 001. számú – Tahy kastély

Választópolgárok száma: 801 fő

Települési képviselő-testület létszáma: 4 fő

Polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 25

Képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások szám: 9

Nemzetiségi választás:

Szavazókör: 001. számú – Tahy kastély

megválasztható képviselők száma nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma ajánlások száma
német nemzetiség 3 fő 53 fő 5
roma nemzetiség 3 fő 70 fő 5
szlovák nemzetiség 3 fő 79 fő 5

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a Helyi Választási Irodától (HVI) igényelheti.

A HVI legkorábban 2019. augusztus 24-én (tekintettel arra, hogy ez a nap nem munkanap, így 2019. augusztus 26-án hétfőn) átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Egy ajánlóíven 8 ajánlási lehetőség van.

Mivel a HVI vezetője három települést lát el, így ajánlóívek átvétele minden esetben előzetes egyeztetés után történhet.

A Helyi Választási Iroda vezetője: Szabados Adrienn jegyző

E-mail:  jegyzo.gyork@invitel.hu, Tel: 06/70-371-8566

A választási iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval látja el. /Ve. 120-121. §/

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a településen választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül, a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

  1. a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  2. b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben
  3. c) tömegközlekedési eszközön,
  4. d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  5. e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  6. f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. /Ve. 122-123. §/

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni legkésőbb 2019. szeptember 9. (hétfő) 16.00 óráig. Jelölteket a Helyi Választási Bizottság (HVB) folyamatosan veszi nyilvántartásba, majd a bejelentési határidőt követően sorsolással állapítja meg, hogy a szavazólapon hogyan következzenek egymás után.

Az átvett, de üres ajánlóívek leadásának határideje 2019. szeptember 10. (kedd) 16.00 óráig.

E kötelezettség elmulasztása esetén a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. /Ve. 124. §/

A jelöltek a HVB-ba tagot 2019. október 04. (péntek) 16.00 óráig delegálhatnak. A választási bizottság megbízott tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie a településen!

Átjelentkezési kérelmek leadási határideje: 2019. október 09.(szerda) 16.00 óra Mozgóurnás kérelmeket folyamatosan befogadunk.

Egyéb információkat megtalál a www.valasztas.hu oldalon.

Felhívom a tisztelt polgármester-, képviselő- és nemzetiségi képviselő jelöltek figyelmét a következőkre:

KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZIS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 38. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.

Amennyiben a NAV megállapítja, hogy a képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg (vagyis valamilyen tartozása van), az adatbázisból törli és erről közvetlenül a képviselő-testületet és a kormányhivatalt értesíti.

Ebben az esetben van a képviselő-testületnek lehetősége a Mötv. 38. §-ában meghatározott méltatlanság intézményével élni, vagyis a képviselő-testület határozatával megszüntetheti a képviselő megbízatását.

Felhívom a figyelmet, hogy az adatbázisba való felvételi kérelmet kizárólag elektronikusan lehet megtenni, amihez ügyfélkapus regisztráció is szükséges

KORMÁNYHIVATALI KÉPZÉS

A Mötv. 32. § (2) bekezdés J) pontja alapján az önkormányzati képviselő az eskütételét követő három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen.

VAGYONNYILATKOZATTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

A Mötv. 39. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint eltartott gyermekének vagyonnyilatkozatát. (2) „A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat”