Népszámlálás 2022 általános tájékoztató

Szerző: | okt 10, 2022 | 0 hozzászólás

Népszámlálás 2022 általános tájékoztató

Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden személyre és lakásra. A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, a lakosság egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről.

A népszámlálás eredményei számos területen hasznosulnak – például, adatai megbízható alapot nyújtanak a településünket és a szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez –, de mindenekelőtt tudni érdemes, hogy a magyarországi népszámlálás egy globális program része, hiszen a világ valamennyi országában tartanak népszámlálást.

A népszámlálás időtartama

 • A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.
 • Október 1. és 16. között önállóan, online módon lehet kitölteni a kérdőíveket (egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen, amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet belépni – lásd Postai felkérő levél fejezet)
 • Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
 • November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

Jogi háttér

A népszámlálásról szóló 2018. évi CL. törvény 1. § alapján Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálást internetes önkitöltéses vagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni.

A törvény 3. § (1) bekezdésének értelmében az adatszolgáltatás kötelező, valamint az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

 

Hazai jogszabályok

 1. évi CI. törvénya népszámlálásról

362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról

 1. évi CLV. törvénya hivatalos statisztikáról
 2. évi CCXXII. törvényaz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, a 15. § (8) bekezdése
 3. évi L. törvényaz állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról.

Nemzetközi jogszabályok, ajánlások

Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról

A Bizottság (EU) 2017/543 végrehajtási rendelete (2017. március 22.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő megállapításáról

A Bizottság (EU) 2017/712 rendelete (2017. április 20.) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról

A Bizottság (EU) 2017/881 végrehajtási rendelete (2017. május 23.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentésekre vonatkozó előírások és azok szerkezete, valamint az adattovábbítás technikai formátumának tekintetében történő végrehajtásáról, és az 1151/2010/EU rendelet módosításáról

A Bizottság (EU) 2018/1799 végrehajtási rendelete (2018. november 21.) a 2021. évre vonatkozó, 1 négyzetkilométeres rácshálózatra geokódolt nép- és lakásszámlálás kiválasztott jellemzőinek közzétételére irányuló ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedések létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Az Európai Statisztikusok Értekezlete ajánlása a 2020 körüli nép- és lakásszámlálásokhoz (angolul, pdf)

 

 

Nyereményjáték

Mindazok, akik október 1-16. között online módon töltik ki a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt! Ehhez nem kell mást tenniük, mint a kérdőív beküldését követően regisztrálni a nyereményjátékra.

A KSH az online kitöltés időszaka alatt, tehát 2022. október 1. és 16. között, naponta 5 db egyenként 100 000 Ft értékű általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő és nyereményjátékra regisztrált háztartások között.

A népszámlálás résztvevői

A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint kötelességünk is.

Kérdőívet kell kitölteni (személyi kérdőív)

 • mindenkiről, aki Magyarországon él
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről (lakáskérdőív) is nyilatkozunk. A lakásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a háztartások lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül az ország területén minden lakás, lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.

Postai felkérő levél

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. A felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe szerepel a címzésben. Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám. Továbbá, fontos, hogy megőrizzük a felkérőlevelet, ugyanis a felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett, egy 12 jegyű belépési kód is található, ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet.

A kérdőívről

Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak. A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

A kérdőíven az alábbi információk megadását kéri a KSH.

A kérdőív kérdései a személyekre vonatkozóan:

 • név, nem, születési idő, lakcímek, korábbi külföldi tartózkodás, állampolgárság, nyelvtudás, nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv, vallás, családi állapot, született gyermekek száma és születési idejük, a családban betöltött szerep (pl. férj, feleség, gyermek), iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, digitális jártasság, gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató fő tevékenysége, munkavégzés helye), munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés, egészségi állapot, fogyatékosság.

A kérdőív kérdései a lakással kapcsolatban:

 • a lakás címe, építési éve, falazata, a lakáshasználat formája (pl. rendszeresen, idényszerűen, üres), a lakás tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, a lakás alapterülete, közműellátottsága, felszereltsége, a lakásban lakó személyek száma.

A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.

 

About admin

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.